thay tuan

Thầy Lý Thái Tuấn

Giáo Viên

“hành công không phụ thuộc vào kiến thức mà vào cách áp dụng kiến thức