co sam van

Cô Sầm Vân

Giáo Viên

Không phải thợ nào làm bánh giỏi đều có thể có một sự nghiệp huy hoàng cả. Yếu tố thành công còn cần đến sự kiên nhẫn, quyết tâm và đam mê nhiệt huyết