thay tuan

Lý Thái Tuân

Giáo Viên

Xuất phát điểm của thầy là cử nhân khoa Mỹ Thuật đại học Sư Phạm Hà Nội, và chọn gắn bó với ngành bánh.

Với thầy Tuân, dung hòa được các yêu tố mỹ thuật trong ẩm thuật, sẽ tạo ra điều tuyệt vời. Suy nghĩ này được thể hiện rất rõ ràng, trên từng chiếc bánh của thầy.

Đã có hơn 8 năm làm việc trong ngành bánh, thầy Tuân tiếp tục được đào tạo chuyên sâu qua các lớp cùng các chuyên gia nổi tiếng nước ngoài, tham gia giao lưu chia sẻ bánh tại các nước Trung Quốc, Đài Loan, Thailand, Dubai, Ai Cập…

Thầy Tuân đang là Tư vấn kỹ thuật công ty Tân Nhất Hương và giáo viên thỉnh giảng của Trường Dạy nghề bánh Nhất Hương Hà Nội.

Ngành học và công việc hiện tại bổ trợ cho nhau rất nhiều, thầy Tuân chia sẻ: “Thành công không phụ thuộc vào kiến thức mà vào cách áp dụng kiến thức”.

Other Members