hướng dẫn xóa dữ liệu Facebook

chúng tôi không lưu dữ liệu cá nhân của bạn trong máy chủ của chúng tôi. Theo chính sách của Facebook, chúng tôi phải cung cấp URL gọi lại xóa dữ liệu người dùng hoặc URL hướng dẫn xóa dữ liệu.

Nếu bạn muốn xóa các hoạt động của mình cho Ứng dụng đăng nhập Dug Dug, bạn có thể xóa thông tin của mình bằng cách làm theo các bước sau:

1. Đi tới Cài đặt & Quyền riêng tư của Tài khoản Facebook của bạn. Nhấp vào “Cài đặt”

2. Tìm kiếm “Ứng dụng và trang web” và bạn sẽ thấy tất cả các ứng dụng và trang web mà bạn đã liên kết với Facebook của mình.

3. Tìm kiếm và nhấp vào “Đăng nhập Dug Dug” trên thanh tìm kiếm.

4. Cuộn và nhấp vào “Xóa”.

5. Xin chúc mừng, bạn đã xóa thành công các hoạt động ứng dụng của mình.